Archive for the ‘BHP w budownictwie’ Category

images (20)Obecnie na budowach coraz częściej stosuje się nowoczesne maszyny budowlane oraz narzędzia, dzięki którym wykonywanie różnego rodzaju prac jest o wiele łatwiejsze. Jeszcze nie tak dawno wiele wykopów robiło się własnoręcznie, obecnie do nich wykorzystuje się koparki, zarówno te większe, jak i te małe, które idealnie nadają się do kopania rowów. Narzędzia wykonuje się też przy różnego rodzaju pracach wykończeniowych i remontowych, naprawdę wykonywanie różnego rodzaju czynności z nimi znacznie skraca czas związany z pracami budowlanymi.

Sprzęt chociaż projektowany jest tak, aby dawał jak największe bezpieczeństwo podczas działania, nie zawsze jest w tym pewny, ponieważ operator urządzeń może nie wykonywać swoich prac zgodnie z normami, więc tym samym naraża swoich współpracowników i siebie samego na wypadki. Wszyscy pracownicy budowlani, którzy zajmują się obsługiwaniem urządzeń i narzędzi: koparek, spycharek, zagęszczarek, żurawi i wielu innych, które podczas budowy są wykorzystywane, muszą przejść specjalne szkolenia z zakresu ich obsługi, a następnie szkolenia z zakresu BHP, które wskażą im, jak powinno wyglądać ich stosowanie na budowie. Wtedy będzie można wykonywać wydajnie wszystkie czynności budowlane oraz robić to bezpiecznie, bez ryzyka. Oczywiście, oprócz przeszkolenia ważne jest też to, aby same maszyny były sprawne, właściwie umiejscowione na solidnym gruncie, ponieważ bez tego będą one stanowiły zagrożenie.

pobrane (16)Budownictwo jest tego rodzaju sektorem, w którym nie może pracować każdy z nas, chociaż wydaje się, że prace na budowie nie wymagają zbyt dużej wiedzy, to jednak trzeba wskazać, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Pracownik budowlany musi posiadać wiadomości z zakresu wykonywanych przez siebie zadań, powinien mieć odpowiednie do tego umiejętności i doświadczenie. Oczywiście, bardzo wiele zależy od tego, z jakimi rodzajami prac budowlanych mamy do czynienia, ale też trzeba wiedzieć, że niemal każdy może się ich nauczyć. Praca w budownictwie wymaga również siły fizycznej, gdy chodzi o wykonywanie prac budowalnych, wykończeniowych czy remontowych. Chociaż coraz większą liczbę czynności wykonuje się przy użyciu nowoczesnych maszyn budowlanych, to trzeba wskazać, że nie zawsze możliwe jest ich zastosowanie.

Jako że wykonuje się nieraz owe prace w szczególnych warunkach, osoby, które się nimi zajmują, muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danych czynności, na przykład prac na wysokości. Dodatkowo też pracownicy w sektorze budowlanym muszą być też właściwie przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wiedzieć zawsze, jak uniknąć różnego rodzaju zagrożeń. Zatem jak widać, praca w budownictwie nie jest trudna, ale też nie każdy może ją wykonywać, wiele zależy od predyspozycji fizycznych oraz od wykształcenia – w budownictwie jest wiele stanowisk pracy.

images (21)W przypadku budownictwa zawsze ważne jest to, aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa przy pracach. Jeśli tak nie będzie, wówczas pracownicy mogą być narażeni na różnego rodzaju wypadki. Aby do nich nie dochodziło, konieczne jest wdrożenie na każdym placu budowy zasad BHP. Odnosi się to zarówno do budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, budowania dużych hal, jak i mniejszych konstrukcji. Pracownicy, którzy biorą udział w pracach, muszą być do tego odpowiednio przygotowani, tak aby mogli oni zająć się właściwie wszystkimi czynnościami, które są im powierzone. Trzeba wskazać, że tutaj bardzo wiele zależy od tego, z jakim stanowiskiem pracy w budownictwie ma się do czynienia – każde ma swoje inne wymagania, a także normy BHP, które muszą być dochowane.

W przypadku wielu firm budowlanych kwestiami BHP zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. To one organizują szkolenia, przeprowadzają oceny ryzyka, zajmują się doradztwem, a także pracują na budowie, aby cały czas sprawdzać, czy wszystko przebiega właściwie. Takie rozwiązanie jest dzisiaj najwygodniejsze, ponieważ nie trzeba tworzyć własnego stanowiska pracy dla BHP-owca, ale zajmuje się nimi ktoś z zewnątrz. Są to także duże oszczędności, więc outsourcing w dziedzinie BHP cieszy się dużym powodzeniem. Jeśli chcemy się zdecydować na takie właśnie rozwiązanie, bez trudu możemy znaleźć przedsiębiorstwa, które świadczą usługi w dziedzinie BHP, w Internecie.

images (22)Gdy przeprowadza się prace budowlane, zawsze trzeba dbać o właściwy ich poziom bezpieczeństwa. Jeśli tak nie będzie, wówczas pracownicy będą narażeni na ryzyko wystąpienia wypadków. Właśnie dlatego opracowano normy w zakresie BHP, produkuje się odpowiednią odzież ochronną oraz akcesoria, a także dba się o to, aby cały plac budowy był przystosowany do wykonywania na nim bezpiecznych prac. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej ostatniej kwestii, ponieważ ona też jest niezmiernie ważna, gdy chodzi o BHP w budownictwie. Przede wszystkim należy wskazać, że plac budowy jest tym miejscem, gdzie wykonuje się różnego rodzaju czynności, gromadzi się materiały budowlane i wykończeniowe, które są niezbędne do wykonywania poszczególnych działań.

Do tego jeszcze na placu musi znajdywać się przestrzeń na pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia dla osób związanych z administracją budowy, a także miejsce na wiele innych sprzętów, narzędzi, instalacji. Na placu budowy w myśl przepisów BHP zawsze powinien panować porządek – dzięki temu pracownicy nie będą narażani na wypadki spowodowane porozrzucanymi na placu elementami, dodatkowo plac budowy musi mieć też wytyczone odpowiednie ścieżki komunikacyjne. Wszystko powinno być na nim w odpowiednich miejscach składowane, powierzchnia placu powinna być utwardzona, aby można było po niej bezpiecznie przemieszczać się zarówno pieszo, jak i maszynami budowlanymi.

pobrane (17)Pracownicy budowlani muszą nie tylko być zaznajomieni z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku, ale również musza wiedzieć, jak dokładnie postępować w poszczególnych przypadkach, jeśli chodzi o wykonywanie zadań ogólnych. Dzięki temu posiadają niezbędną wiedzę, aby zminimalizować ryzyko wypadków podczas pracy. Jednak przeszkolenie to nie wszystko, co związane jest z zapewnieniem pracownikom sektora budownictwa właściwego poziomu ochrony. Do tego konieczna jest też odzież BHP. Wiadomo, że na budowie pracownicy nie mogą korzystać ze swoich zwykłych ubrań, nikt nie wyobraża sobie w nich pracy, ponieważ będzie to nie tylko niewygodne, ale też niebezpieczne. Właśnie dlatego pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom właściwą odzież, która będzie dopasowana do charakteru wykonywanej przez nich pracy.

Z pewnością ważne są też buty, które będą zapewniały stabilność, brak ryzyka poślizgnięcia na różnych powierzchniach, będą miały też wzmocnioną konstrukcję zapewniającą stabilizację stopy. W przypadku odzieży mówimy o takiej, która gwarantuje swobodę wykonywania prac, a także jest funkcjonalna, dając właściwą ochronę. To samo dotyczy innych elementów garderoby pracownika budownictwa. Zwieńczeniem wyposażenia jest także kask. Do tego pracownicy poszczególnych sektorów są wyposażeni w okulary, rękawice ochronne, środki ochrony dróg oddechowych, słuchu – na budowie korzysta się z różnego rodzaju odzieży ochronnej.

images (23)Budownictwo jest związane z koniecznością przestrzegania podczas działań budowlanych odpowiednich przepisów. Jeśli tak nie będzie, wtedy osoby wykonujące poszczególne działania, nie będą miały należytej ochrony, a tym samym będą też bardziej narażeni na wypadki, które na budowie są szczególnie niebezpieczne. Właśnie dlatego wszyscy pracownicy budowlani muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, aby nie popełniać różnego rodzaju błędów związanych z pracą w na budowie. Szkolenia te związane są albo z konkretnymi stanowiskami pracy, albo też są to szkolenia ogólne, dla każdego pracownika. Ich przygotowaniem oraz samym szkoleniem robotników zajmują się wyspecjalizowani w tym pracownicy BHP, którzy posiadają właściwe uprawnienia. Podczas szkoleń przedstawia się wszystkie zalecenia, zakazy oraz nakazy związane z wykonywaniem pracy w danym sektorze budownictwa. Przeważnie mają one formę prezentacji.

Z zasadami BHP trzeba też zaznajomić każdego nowego pracownika, który ma zacząć pracować ba budowie. Większe i mniejsze firmy zajmujące się pracami budowlanymi wynajmują w tym celu biura zajmujące się BHP, aby to one się wszystkim zajęły. Jest to dla nich bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ wtedy opieka nad pracownikami i ich właściwe przeszkolenie spoczywa na barkach profesjonalistów, którzy znają się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Szkolenia to zatem bardzo ważne i konieczne elementy.

images (25)Budownictwo jest tego rodzaju sektorem gospodarki, który od zawsze związany był z pracą w mniejszym lub mniejszym ryzyku wypadków. Prace budowlane przeważnie są jednak dzisiaj tak zaplanowane, a dodatkowo można korzystać z różnego rodzaju pomocy, na przykład odpowiednich maszyn, narzędzi, ubrań i akcesoriów, dzięki którym wszystko jest o wiele bezpieczniejsze. Do tego dochodzą jeszcze przepisy BHP, które są specjalnie dostosowane do budownictwa. W ich przypadku mówimy też o dopasowaniu do poszczególnych stanowisk pracy, zatem ich przestrzeganie jest szczególnie ważne wtedy, gdy trzeba wykonać określone zadania, które wiążą się z jakimś prawdopodobieństwem wystąpienia wypadków. Jaki zagrożenia związane są z budownictwem? Przede wszystkim są to te, które odnoszą się do prac budowlanych na wysokościach oraz prac z maszynami i narzędziami budowlanymi.

Jeśli nie będzie przestrzegało się w tych przypadkach odpowiednich zaleceń, wtedy może się to niezbyt dobrze skończyć dla tych, którzy akurat nie uważali podczas szkoleń lub też specjalnie lekceważą przepisy BHP, aby wykonywać powierzone im prace szybciej. Często jest to zmora na placach budowy, co nieraz kończy się też niezbyt dobrze dla samych pracowników. Zagrożenia związane są też ze zwykłymi pracami, więc pracownik na budowie musi zawsze pamiętać o tym, aby odpowiednio zwracać uwagę na swoje otoczenie i zawsze zachowywać się ostrożnie.

pobrane (18)Prace na wysokościach zawsze związane są z koniecznością spełnienia określonych norm w zakresie BHP. Zawsze tego rodzaju działania są ryzykowne, robotnik budowlany ma szansę spaść z rusztowania, może spowodować, że coś ulegnie zniszczeniu lub będzie niewłaściwie wykończone, jeśli wykona coś źle, ponieważ nie będzie miał odpowiedniej swobody w pracach na wysokości. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby tego rodzaju działania zawsze były przeprowadzane przez specjalnie przygotowanych do tego pracowników.

Muszą oni na początku przejść testy, które wskażą, czy potrafią oni wykonywać tego rodzaju prace w sektorze budowniczym. Następnie muszą być też odpowiednio przeszkoleni, aby dokładnie wiedzieć, co należy robić na budowie, a czego należy się wystrzegać podczas prac, aby zminimalizować jakiekolwiek związane z nimi ryzyko, które w związku z pracami na wysokościach jest dość duże. Pracownik musi być wyposażony przy tym w odpowiednie uprzęże oraz odzież, dzięki którym będzie mógł być właściwie chroniony, ale też jednocześnie muszą one dawać mu właściwą swobodę podczas działań, aby mógł wykonać wszystko, co do niego należy. Właśnie dlatego w przypadku prac na wysokościach konieczne jest zawsze odpowiednie przygotowanie zarówno pracowników, jak i stanowisk pracy, aby nie potęgowały one zagrożenia związanego z wykonywaniem poszczególnych prac budowlanych. Zatem w tym przypadku przestrzegani reguł BHP jest naprawdę kluczowe.

pobrane (19)Na budowie często zdarzają się różnego rodzaju wypadki. Budownictwo jest tego rodzaju dziedziną, która związana jest z koniecznością wykonywania różnego rodzaju działań, które są nie do końca bezpieczne, dlatego też opracowane zostały specjalne zasady BHP w budownictwie, których należy przestrzegać. Dotyczą one każdego pracownika budowy, muszą być rygorystycznie przestrzegane, aby móc zminimalizować ryzyko występowania różnego rodzaju wypadków, które na budowie jest dość wysokie, oczywiście w zależności od stanowiska wykonywanej pracy, dlatego też zawsze konieczne jest to, aby pracownicy mogli bez przeszkód wykonywać wszystkie powierzone im zadania, ale robić to tak, aby nie byli narażeni na żadne wypadki. Jeśli chodzi o wykonywanie różnego rodzaju czynności w budownictwie, to dużo zależy od tego, z jakimi z nich ma się do czynienia.

Na pewno prace na wysokości będą o wiele bardziej ryzykowne od tych, które przeprowadza się na powierzchni. Także prace z użyciem maszyn niosą ze sobą pewnego rodzaju zagrożenia, więc trzeba zawsze pamiętać o tym, jak ważne jest to, aby przestrzegać na budowie przepisów BHP w każdym przypadku. Budownictwo a BHP to kwestia, którą zajmują się przeważnie wyspecjalizowani w tym pracownicy, którzy mają doświadczenie i wiedzę w tym temacie. Koordynują, szkolą oni oraz sprawdzają, czy wszystko na budowie przebiega prawidłowo, a w razie konieczności interweniują i stosują kary.

images (26)W przypadku dużych inwestycji budowlanych, na przykład budowy hal przemysłowych czy produkcyjnych, zawsze konieczne jest wykonanie wielu różnych działań związanych ze wznoszeniem nieruchomości, począwszy od jej wytyczenia, poprzez prace związane z przygotowaniem gruntów, a skończywszy na samym budowaniu i wykańczaniu hali. Obecnie buduje się najczęściej hale ze specjalnych elementów metalowych, można wznieść je dzięki temu bardzo szybko, są one przy tym odpowiedniej wielkości, a także można zastosować w nich różnego rodzaju maszyny. Przy tego rodzaju pracach budowlanych, zawsze konieczne jest zachowanie największego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ w przeciwnym przypadku niektóre prace mogą zakończyć się wypadkami. Na przykład przy pracach na wysokościach konieczne jest zaopatrzenie pracowników w specjalne uprzęże, dzięki którym będą oni mogli zabezpieczyć się w razie potknięcia się na konstrukcji. Także i ci pracownicy, którzy pracują na ziemi, muszą przestrzegać wszystkich najważniejszych przepisów o tym, jak powinno się zachowywać na budowie.

Należy uważać na innych pracowników, nie znajdywać się w strefie pracy maszyn budowlanych, trzeba pamiętać o tym, aby używać tylko wyznaczonych ścieżek czy też nosić zawsze odzież i akcesoria ochronne. W przypadku wznoszenia hal, gdy nad całą inwestycją czuwa inwestor, przeważnie zatrudnia on specjalną firmę BHP, która zajmuje się tymi sprawami.