images (16)Nie jest żadną tajemnicą, że nasza planeta z roku na rok staje się coraz bardziej zanieczyszczona. Według wielu naukowców, jeśli nic się nie zmieni w tym względzie, za kilkadziesiąt lat Ziemia może po prostu nie nadawać się do zamieszkiwania przez ludzi. Unia Europejska jest jednym z niewielu organizmów politycznych, które są doskonale świadome zagrożenia i starają się wdrażać rozbudowane, systematyczne rozwiązania mające za cel ochronę klimatu. Jednym z takich rozwiązań, które zyskują sobie coraz większą popularność również w naszym kraju, są biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Czym różnią się tego rodzaju oczyszczalnie od oczyszczalni standardowych? Otóż w przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków wszystko dzieje się, żeby tak powiedzieć, siłami natury: oczyszczanie wody odbywa się dzięki działaniu określonych gatunków roślin, a nie poprzez przepłukiwanie wody chemikaliami, jak ma to miejsce w przypadku standardowych oczyszczalni. Oczywiście, koszt funkcjonowania tego rodzaju oczyszczalni jest nieco wyższy, niż w przypadku standardowych meod oczyszczania ścieków, ale dotacje unijne są w tym elemencie naprawdę niezwykle hojne, stąd coraz więcej polskich gmin decyduje się na rozwiązania tego rodzaju.

Leave a Reply